Naši pridelovalci avtohtonih sort

Letos smo ponudbo obogatili z mnogimi novimi sortami avtohtonih in starih zelenjadnic
in sadnih rastlin, ki vas bodo razveselile s svojimi plodovi ter nam hkrati pomagale
pri ohrananju naših domačih sort vrtnin.

Ponosni smo, da letos sodelujemo z več kot desetimi pridelovalci.
Vsem dobaviteljem pa seveda tudi to leto zagotavljamo 100-odstoten odkup.